Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konwersja cyfrowa domów kultury

 

Opis projektu

 

W ramach projektu Wnioskodawca planuje zakup sprzętu i oprogramowania oraz szeregu usług przystosowanych do infrastruktury cyfrowej i szkoleń służących organizowaniu przez Instytucję edukacji i animacji kulturalnej on-line. Środki i narzędzia zakupione z dotacji pozwolą na prowadzenie warsztatów, webinariów, wideokonferencji, prezentacji, występów, spektakli, czy programów na żywo w interaktywnej TV internetowej i innych form spotkań on-line. Wdrożone zostaną też rozwiązania ułatwiające dostęp do kultury os. o spec. potrzebach komunikacyjnych i edukacyjnych. Ponadto pozyskane środki, kompetencje i unowocześnienia umożliwią dostęp do tej oferty innym osobom niedostosowanym i wykluczonym, np. ze względu na wiek, względy materialne czy niepełnosprawność.

 

Cel projektu

 

Możliwość wykorzystania nowych zasobów sprzętowych, interfejsu, platformy do wideokonferencji,  oprogramowania i szkoleń umożliwi osobom zajmującym się edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych. inicjowanie zadań w tym zakresie niezależnie od potencjalnych warunków reżimu sanitarnego, a w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń na wzmocnienie oferty kulturalnej, animacyjnej i edukacyjnej Instytucji. Zakup sprzętu multimedialnego, streamingowego, audiowizualnego, edukacyjnego itp. wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie zasad i technik w ich obsłudze, pozwolą tym pracownikom na rozwijanie kompetencji cyfrowych w stopniu definitywnym. Wprowadzone zmiany w sposób znaczny podniosą jakość i efektywność oferty GOK-u. Dostęp do tych zasobów pozwoli realizatorom rozwijać podobne kompetencje                  u dotychczasowych beneficjentów i dotrzeć do szerszej grupy odbiorców (w tym do osób nieprzystosowanych społecznie).

Laptopy, licencje biurowych programów komputerowych, tablety graficzne i inne zasoby pozwolą osobom realizującym edukację kulturalną oraz animację kulturalną na dotarcie do odbiorców niezależnie od sytuacji materialnej obu stron. Urządzenia wielofunkcyjne, szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, czy obsługi platformy do wideokonferencji oraz grafiki komputerowej, tablica interaktywna  i projektor , oraz stacja / pętla indukcyjna dla niedosłyszących umożliwią wdrożenie wszystkich wymienionych powyżej elementów                   i holistyczne podejście do procesu cyfryzacji całej działalności Domu Kultury.

Kompleksowe przeszkolenie pracowników oraz zakup intuicyjnego oprogramowania oraz sprzętu zwiększy w znaczący sposób ich kompetencje cyfrowe oraz zapewni 100-procentowe przygotowanie do samodzielnego inicjowania działań kulturalnych oraz tych związanych            z edukacją kulturalną oraz nawiązywania współpracy na rzecz tego typu aktywności                      w społecznościach lokalnych.

 

Wartość pozyskanych funduszy

 

126 400,00 zł cała środki z sektora finansów publicznych pozostające w dyspozycji NCK

 

 

 

 

Harmonogram działań


1. Etap przygotowawczy 2021-07-01 - 2021-07-31

Prace przygotowawcze do realizacji projektu zakończone

Umieszczenie informacji na stronie FB GOK-u, na stronie naszgok.com

 

2. Udział w szkoleniach realizowanych przez NCK 2021-08-01 - 2022-06-30

Szkolenia i konsultacje:

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Kontinuum Sztucznej Rzeczywistości

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie "Konwersja cyfrowa domów kultury"
Turboprzyspieszenie. Jak AI zmieni nasz świat?

Konsultacje on-line z Panią Martą Kostecką

 

3. Zakup sprzętu i oprogramowania 2021-10-01 - 2022-01-31

- przygotowanie zapytań ofertowych

- przygotowanie umów z potencjalnymi dostawcami

- wysłanie zapytań do potencjalnych dostawców

Zakup sprzętu do transmisji on-line, projektorów, laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z akcesoriami,

Przygotowanie stanowisk pod kafejki internetowe na świetlicach (Łozice, Tetyń, Czarnowo, Mielno Pyrzyckie)

 

4. Przeprowadzenie szkoleń organizowanych przez wnioskodawcę 2022-02-01 - 2022-03-31

 

5. Podsumowanie projektu grantowego 2022-04-01 - 2022-06-30

 

Zakupiony sprzęt

Zakupiony sprzęt

Szkolenia

Szkolenia

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: